תשע"ז

 

                   לחברנו וידידנו ולכל עם ישראל

                               ארגון חברות ההסעה בישראל

                             מאחל לשנה הבאה עלינו לטובה שנת תשע"ז 

                                                 שנה של דבש 

                                                 שנה של שלום ,

                                                 שלווה בריאות ,

                  שנה של הצלחה ועמידה בכל המשימות שהן קשות ורבות    

                                        שנה של אהבה בין אדם לחברו

 

                                והחשוב ביותר

               שנה של בטיחות וסוף הקטל בדרכים       

 

        כולנו ביחד זה כוח  

   מאחלים           

      יו"ר שמריהו ארביסמן              

 מנכ"ל שוקי שדה        

מזכירות   -   והנהלה       

ארגון חברות ההסעה בישראל