בטיחות בהסעות תלמידים 

בראש מעייננו

 מרדכי שיפמן דובר הארגון

 

 

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשות ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון  דנה בנושא 'בטיחות בהסעות תלמידים

ח"כ יפעת שאשא-ביטון קבעה כי יש להסיע תלמידים ברכב המיועד לכך ועל פי סטנדרטים המוגדרים בחוק

המשמעות היא כי הסעות יעשו באחת משלוש דרכים:-

 

1) הסעות ציבוריות ע"י האוטובוסים הצהובים באמצעות המועצות האזוריות והמועצות המקומיות.המקומיות.

 

2)הסעות חברות ההסעה (מרביתן חברות בארגון ההסעה בישראל) דרך הרשויות המקומיות אשר מקושרות עם    חברות ההסעה באמצעות מכרזים.

 

3) והסעות בקווי תחבורה ציבורית המיועדים לכלל האוכלוסיה , הסעות מהסוג האחרון אינן עומדות בסטנדרטים שנקבעו להסעת תלמידים ,  בפועל נוסעים תלמידים גם בעמידה ואינם חגורים בחגורת בטיחות ולעיתים גם יושבים שלושה תלמידים על ספסל המיועד לשניים.

 

על כך אומר שמריהו ארביסמן יו"ר ארגון חברות ההסעה בישראל כי הארגון הציע לנציגי השלטון המקומי להפסיק את אספקת הכרטיסיות לתלמידים, אם הדבר יפסק יפעיל הארגון שירות הסעה לכל התלמידים וזאת במסגרת הסעות מיוחדות.

כדי לייצר לתלמידים כולם נסיעה בטוחה לבית הספר , הנסיעה של חלק מהתלמידים בקווי תחבורה רגילים צריכה להיפסק.

 

לדברי שוקי שדה מנכ"ל ארגון חברות ההסעה , הארגון ממתין לתשובה מהרשויות.

 

במסגרת הדיון בעניין זה שהתקיים בכנסת נסקרו גורמי הסיכון המאפיינים הסעות אלה . צוין בגללל התנהגות התלמידים , מרבית הפגיעות נגרמות בזמן העלייה לאוטובוס וירידה ממנו.

התלמידים אינם מקפידים על חגירת חגורות בטיחות ואף מתפרעים בדרך. בדיון עלתה דרישה למלווה בכל אוטובוס שיפקח על הסדר בזמן הנסיעה ובכלל זה אופן העלייה ואופן הירידה של התלמידים.

 

מתברר כי בהחלטת הועדה יש כדי לחזק את ההצעה של ארגון חברות ההסעה להפסיק את הפניית התלמידים לנסיעות בקווי התחבור הציבורית.

הוועדה קובעת כי יש לחייב את הממונים על קווי ההסעה הציבורית לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בחוק להסעות תלמידים .

אלא שזו החלטה לקונית אומר שוקי שדה כמעט אין הדר מעשי

הפתרון להשגת בטיחות מרבית הילדים היא הפעלת הסעות מיוחדות כפי שמציע הארגון

 

 מרדכי שיפמן