המשך לפעילות והתכתביות של הארגון בנושא תשלומים עבור הסעות מול ועם משהב"ט     

התקשר סמנכ"ל בצלאל טרייבר אל הח"מ ובשיחה איתו עדכן על הליך מיידי בטיפול          

בתשלום עבור ביצוע הסעות של חברות ההסעה.

כמו כן לעדכנכם שקיימות בעיות במשהב"ט בהקשר להכנת דו"חות תשלום על בסיס ממוחשב     נתנה הנחייה לפעילות תשלום בצורה ידנית וזאת עד שהמערכות הממוחשבות יטופלו ויעודכנו.

אנו תקוה שפעילותנו אכן הניבה תוצאות ותשלום יבוצע כפי שהובטח ובהקדם.

באם תהיה חברה אשר עדיין נתקלת בקשיים בקבלת תשלום יש לפנות אל הח"מ .

 

     

 

 

 

 

משרד הבטחון