תקנה  364א בתקנות התעבורה

 עדכון תקנה 364א

 

כידוע החל מחודש מרץ 2016, אוטובוס זעיר מוגדר בתקנות התעבורה להסעת 19 נוסעים.

 

ארגון חברות ההסעה בישראל ביקש לפטור את אותם אוטובוסים להסעת 19 נוסעים (במשקל כולל של 5,000 ק"ג) משינוי חגורות הבטיחות בכדי שיתאימו לדרישות לאוטובוס זעיר כפי שמוגדר בתקנה 364א.

 

בעקבות הפנייה, פעלנו (משה וייצמן מנהל בכיר אגף הרכב) לגיבוש וניסוח תקנת תעבורה חדשה המאפשרת לאוטובוסים להסעת 19 נוסעים בלבד במשקל כולל עד 5,000 ק"ג, אשר עוברים מקטגוריה אוטובוס לקטגוריה אוטובוס זעיר ושנרשמו בישראל עד לתאריך 01.04.2016, יעמדו בדרישות לאוטובוס כמוגדר בתקנת תעבורה 364א ולא בדרישות לאוטובוס זעיר.

 

עד להשלמת הליכי תיקון התקנה כאמור, ומאחר ואנחנו מבינים שזה עלול להתמשך בגלל העיכובים במשרד המשפטים, וככל שנדרש מענה מיידי לנושא, ניתן  לפטור את האוטובוסים הרלוונטיים  - אלו שיעברו מרישיון אוטובוס לאוטובוס זעיר, מהוראת תקנה 364א, כך שגם לאחר שינוי פרטיהם ברישיון הרכב יחולו עליהם דרישות התקנה המתייחסות לאוטובוס, בהחלטת רשות הרישוי לפי סעיף 269(א), וזאת "להבטחת השימוש ברכב לייעודו לפי רישיון הרכב."

תוקף אישור זה הינו עד להפצת תקנת התעבורה החדשה.

 

 (הבהרה -החלטה לא יבוצע שינוי ברכב 19 מקומות קיימת אפשרות לעבור את המבחן השנתי ללא שינוי הכוונה לרכבים ישנים כפי שכתוב בתקנה רכבים חדשים ידרשו לעמוד בתנאי אוטובוס זעיר ציבורי).