על שעות הנהיגה המותרות

 

 חברי ארגון נכבדים לידיעתכם

בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע לאחרונה כי במקרים רבים מעמידה המדינה לדין נהגים שכירים במקום לתבוע את מעסיקיהם, הנושאים באחריות לעבירה - ולעתים אף מציבים בפני הנהגים דרישות המעודדות את ביצועה.
מדובר במקרה פשוט ושגרתי לכאורה, של דיון בבית המשפט. לפני מספר חודשים נעצר נהג משאית שכיר ע"י המשטרה לבדיקה שגרתית. הנהג הודה כי נהג למעלה מ-12 שעות ברציפות. זאת, בניגוד לתקנה 168 הקובע כי 12 שעות הן פרק הזמן המרבי לנהיגה ביום.
כב' השופט אברהם טננבוים החליט לבחון את המקרה לעומקו, ולבחון את מדיניות הענישה שגובשה במהלך השנים במקרים דומים. כב' השופט ציין בפסק הדין כי הנהג השכיר נמצא לעיתים במצב שבו אם יתנגד לביצוע העבירה, יתכן ויפוטר או לכל הפחות ייפגע במשכורתו. המעסיקים מנצלים את היותם בעלי החברה, כאשר  "הלחץ יכול להתבטא בדרישה לעבוד ויהי מה, או דרך של תמרוץ באמצעות העלאת שכר או טובת הנאה אחרת".
בפועל, השופט מציין כי האינטרס הכלכלי של המעסיק ברור. "כשהמעסיק נדרש לבצע הובלה והנהג היחידי האפשרי כבר מיצה את שעות עבודתו, לא תמיד יבחר המעביד לבטל את הנסיעה... במיוחד כאשר הנזק הכלכלי למעביד הוא רב, ומנגד העונש - אם ייתפס הנהג - יוטל ברוב המקרים על הנהג". 

לשנות את החקיקה

בפסק הדין נטען כי "המדיניות הנכונה היא העמדה לדין של בעלי המכוניות והחברות - ולא הנהגים השכירים". מעבר לכך, כב' השופט קבע כי "ברוב המקרים, אין לנהגים השכירים שליטה אמיתית על בקשות ודרישות מעסיקיהם" וכי "הנהג השכיר מואשם בעבירה שלמעבידו יכולת מעשית למנוע" 
 ההשלכות של דרישות בלתי סבירות מנהגי משאיות יכולות להיות חמורות: נהיגה למשך זמן ארוך מהמותר על-פי חוק, פוגעת בערנותו של הנהג - ועלולה לגרום לתאונות דרכים. וכפי שכותב השופט, זו רק עבירה אחת מתוך רבות אותן דורשים מעסיקים מנהגים לבצע: "בעיה זו איננה מתייחסת רק לשעות עבודה ומנוחה, אלא גם לתקנות תעבורה אחרות שיש אינטרס כלכלי למעסיק כי הנהגים יעברו עליהן".
 המסקנה מכל אלה היא "שהדגש צריך להיות על המעסיקים והמעבידים ולא על הנהג השכיר. מן הראוי שהתביעה תעמיד לדין בראש ובראשונה את המעסיק... הליך זה הוא גם יותר צודק, ובעיקר, מרתיע יותר ובעל יכולת למנוע תופעה זו בעתיד".
 טננבוים מציע לשנות את החוק כך שיאפשר את השבתת הרכב במקרה של עבירה של תקנת שעות הנהיגה המותרות. "לו זה היה המצב", כותב טננבוים בהתייחסו לעניין ההשבתה, "ניתן