שכר נהגים בתחבורה ציבורית

 

 

לכבוד

מר עוזי יצחקי, מנכ"ל

משרד התחבורה

 

 

הנדון: משא ומתן – שכר נהגים בתחבורה הציבורית

 

1.                ארגון חברות ההסעה בישראל הוקם בשנת 2003, מונה למעלה מ-100 חברים, ומייצג את חברות ההסעה הפרטיות.

2.                חברות ההסעה הפרטיות, באמצעות צי האוטובוסים שלהן, מחזיקות על כתפיהן את מערך התיירות במדינת ישראל (תיירות פנים ותיירות חוץ) ומעניקות שירותי הסעה למדינה ולרשויות מקומיות. 

בין היתר, חברות ההסעה הפרטיות מבצעות הסעות עבור משרד הביטחון, הסעות תלמידים לבתי ספר, הסעות שוטרים ולוחמים, הסעות עובדים לבתי חולים, הסעות לחברות ממשלתיות, לרשויות מקומיות ולשירותים חיוניים שונים ומגוונים.

כל שירותי ההסעה המוענקים על ידי חברות ההסעה הפרטיות משרתים, בין במישרין ובין בעקיפין, את הציבור הישראלי, ולהן ערך ציבורי וערכי ממדרגה ראשונה.

3.                כבר כיום מתקשות חברות ההסעה הפרטיות להתמודד מול חברות התעבורה הציבוריות בתחרות על המשאב האנושי – נהגי האוטובוס, אשר במסגרת עבודתו בחברות ההסעה הציבוריות נהנה משכר משופר, אשר חברות ההסעה הפרטיות אינן יכולות להשוות, בין היתר נוכח המחירים הנקובים במכרזים ציבוריים, ממשלתיים וברשויות מקומיות.

4.                לאחרונה, הגיע לידיעת הארגון מידע, כי בין משרד התחבורה לחברות התעבורה הציבוריות (אגד, מטרופולין, דן) מתנהל משא ומתן מתקדם למתן מימון או סבסוד לחברות הציבוריות, אשר מטרתו היא שיפור שכרם של הנהגים העובדים בתחבורה הציבורית בלבד.

5.                תוצאותיו האפשריות של משא ומתן זה, דהיינו שיפור בשכרם של נהגי האוטובוס בחברות הציבוריות, יגרמו בהכרח לחוסר שיוויון מבני ומהותי בענף ההסעים כולו.

שהרי, ככל ששכרם של נהגי התחבורה הציבורית יעלה באופן ניכר כתוצאה ממימון ממשלתי זה, יעדיפו נהגי האוטובוס את העבודה בחברות התעבורה הציבורית על פני חברות ההסעה הפרטיות, וכתוצאה מכך יקרוס מערך ההסעות הפרטיות כולו.

6.                יובהר, כי אין מדובר באיום בעלמא, אלא בבעיה ממשית, אשר אותותיה ניכרים כבר כעת, ויוחמרו שבעתיים ככל שחברות ההסעה הפרטיות יקופחו במימון בהשוואה לחברות ההסעה הציבוריות.

 

7.                חשוב לציין שחברות ההסעה הפרטיות בישראל מרביתם כבולות בהסכמים של יאפשרו העלאת מחירי שירותי הסעה בתקופת ההסכם.

8.                בהתאם, אנו דורשים להצטרף לשולחן המשא והמתן, ביחד עם חברות התעבורה הציבוריות או במסגרתו של משא ומתן נפרד, על מנת לגבש מודל פיצוי מתאים והולם גם לחברות ההסעה הפרטיות, אשר יעמיד את החברות הפרטיות במקום שווה לחברות הציבוריות בתחרות על המשאב האנושי ויאפשר להן לשפר את תנאי נהגי האוטובוס, לרבות במסגרת של הסכמים קיבוציים ענפיים (הנמצאים בשלבי גיבוש מול הסתדרות העובדים החדשה).

 

 

 

                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                         שוקי שדה

                                                                                                         מנכ"ל ארגון חברות ההסעה