שינויים והוספות לנקודות בעבירות תעבורה

באדיבות מר דני שטרוזמן מב.ב.ד

 

חדשות בדיני התעבורה

 

שינויים בנקודות הנרשמות בגין עבירות תעבורה

פורסמו ב-5 ביוני 2017. בתוקף החל מ-5 בינואר 2018.

נוספו עבירות שיש עליהן נקודות, ונוספו נקודות לכמה עבירות מנוקדות ותיקות.

מי שיחפוץ לדעת מהם השינויים ישווה טבלאות אלה לנוכחיות ("הישנות")

 

 לחץ כאן