​ייקור קנסות התעבורה

המלצת משרד התחבורה לייקור קנסות התעבורה יובא בוועדת הכלכלה מחר לאישור ומסתמן שהנושא יאושר

צעד מבורך שיתכן ויציל חיים ועל מנת להרתיע נהגים פורעי חוק בביצוע עבירות מסכנות חיים .

מהלך זה בא להבהיר אפס סבלנות כלפי עוברים על החוק בעבירות תנועה וגם בנהגים אשר אינם מחדשים את רישיון הרכב שלהם ואת רישיון נהיגה .

 

עבירת התעבורה                                                          ענישה מקורית                                                  ענישה חדשה

אי ציות לרמזור אדום                                                          1,000ש"ח                                                      1,500ש"ח

אי חידוש רישיון נהיגה                                                         750 ש'                                                           1,000 ש'

רכיבה על אופניים חשמליות                                                 100 ש'                                                           250  ש'

אי מתן זכות קדימה                                                            הזמנה לדין                                                      250  ש'  

נהיגה 41-50 קמ"ש מעל המותר בדרך בין עירונית                  הזמנה לדין                                                     1,500 ש'

נהיגה במהירות של 31 - 40 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית  הזמנה לדין                                                     1,500 ש'

 

מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל שוקי שדה  אומר שאכן צעד זה הינו הכרחי ואכיפה זו על עבירות תייעל ותוריד מהנטל גם על בתי המשפט בתעבורה ואולי תתן מענה להקטנת העבירות ובקטל בכבישים.