​צו הבלו על הדלק 

ביטול בהדרגתיות הסדר הסולר

החלטה משנת 2013  שעניינה הפחתת התלות הישראלי​ת בנפט בתחבורה ,

ממשלת ישראל החליטה על תכנית פעולה שמטרתה הפחתת התלות בנפט לתחבורה אינטרס לאומי אסטרטגי ופוטנציאל כלכלי ועל כן הקימה ועדה בין משרדית לגיבוש מתווה מדיניות מיסוי . החלטת הממשלה מאוגוסט 2016  מתבססת בין היתר על המלצות הוועדה הצעה (נ"ל)לתיקוני חקיקה ליישם החלטת הממשלה.

ביטול חלקי של הסדר הסולר - הסבר / הצעה

מוצע לבטל באופן הדרגתי חלקים מהסדר ההישבון על הסולר המעוגן בתוספת לצו הבלו על הדלק(פטור והישבון)2005 ולהלן הסדר הסולר) אין תמריץ למשתמשים לעבור לשימוש בתחליפי נפט עדיפים כדוגמת גז טבעי כך שהקצאת המקורות במשק אינה יעילה 

כמו כן בחלוף עשור מאז החל ההסדר הסולר נמצא כי על רקע מנגנוני האכיפה המוגבלים ישנו ניצול לרעה של ההסדר ע"י עוסקים רבים  הדורשים הישבון בלו שלא כדין בהיקפים עצומים(מנגנון ההישבון כ- 48,000 משתמשים בפועל ) אובדן למדינה מוערך כ - 3 מיליארד ש"ח בשנה..

ביטול חלקי של הסדר הסולר יביא להפנמה טובה יותר של העלויות בשימוש בסולר ויקל בחדירה של תחליפי הנפט לשוק ויגדיל הכנסות המדינה וייעל את גביית המיסים.

 

ביטול ההסדר יעשה בהדרגה באופן שיאפשר לזכאים להישבון תקופת הסתגלות

 

החל משנת המס- 2018 לגבי מוניות  משאיות משקל של עד 32 טון , רכבי הוראת נהיגה וכן לגבי אוטובוסים ואצ"ז אשר נרכשו עד סוף שנת המס 2014 או החל משנת המס  2018   

החל משנת 2019 - לגבי אוטובוסים ואצ"ז שנרכשו במהלך שנת המס 2015 - 2017

 החל משנת המס 2021 לגבי משאיות שמשקלן 32 טון ומעלה 

 

מצ"ב קישור (מכתב שר האוצר וטבלה מפורטת )

 http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_365826.pdf