האם תיושם החלטת הממשלה להגדלת
מספר הניידות בכבישים?

 

 

   

 

 

 לאחרונה הגיש חבר הכנסת נחמן שי, המחנה הציוני, שאילתא לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, בה הוא מבקש לשאול מדוע טרם יושמה החלטת הממשלה להגדיל את מצבת הניידות מכ-100 ל-450 וכן כיצד מתכנן שר התחבורה והבטיחות בדרכים לטפל בנושא.
בשאילתא מציג חבר הכנסת שי ממצאים מתוך דוח האכיפה של עמותת אור ירוק לשנת 2015 לפיהם אכיפה מוגברת הינה אפקטיבית לצמצום מספר תאונות הדרכים. על פי נתוני המשטרה הסיבה המרכזית לתאונות קטלניות (סיכום לשנת 2014) היא נהיגה במהירות מופרזת אשר גרמה ל-49 תאונות קטלניות. אכיפה מהווה גורם הרתעתי אשר עשוי למנוע מנהגים לנהוג במהירות מופרזת מחשש לקבל דוח ואף שלילת הרשיון, אך בהיעדר ניידות כאמור, ההרתעה אינה אפקטיבית ומתקיימת באופן מועט וחלקי.
לכן חבר הכנסת שי מבקש לדעת כיצד מתכוון שר התחבורה לפעול בנדון כאשר מלבד ממצאי דוח העמותה, הגדלת מספר הניידות היא תוצאה של החלטת הממשלה.
שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "אכיפה נחשבת כאחד הכלים המרכזיים והאפקטיביים במאבק בתאונות הדרכים. אגף התנועה במשטרה סובל מירידה קשה ביכולת שלו לתפקד ולאכוף - חסרות מאות ניידות וחסרים מאות שוטרים שיגבירו את ההרתעה וימנעו עבירות תנועה מסכנות חיים. האחריות היא של משרד התחבורה שחייב לחזק את אגף התנועה כבר היום ולעצור את מחדל האכיפה".