מנכ"ל שוקי שדה 

 

 

 

 

 

כולנו ביחד זה כוח

 

 

 

 

 

 

 

.