כיום מתבצעות רוב הסעות שמוציא השלטון המקומי ע"י מכרז באמצעות הרשויות  .

הפעילות המוצעת לבקרה על שירותים ע"י השלטון המקומי בנושא מכבידה מאוד על מערך ההסעות ופוגעת קשות במוסר התשלומים לחברות.

מסגרת המכרז של השלטון המקומי מועבר לרשויות לחתימה בין הרשות לקבלן(החברה) אשר זכתה במכרז ההסעות באותה רשות.

חברת ההסעות מתחייבת לבצע את המוטל עליה על הצד הטוב ביותר ואכן עושה זאת אך במועד תשלום ע"י הרשות מתחילה סחבת (לציין שבעיה קיימת רק במעט מחברות ההסעה) .

אי קבלת הכספים  לתווך כה ארוך  גורם לפגיעה בחברה וכשרשרת גם פגיעה בעובדי החברה שלא יהיה מאין לשלם משכורות.

ארגון חברות ההסעה בקש לבדוק ולסייע כיצד יהיה ניתן להביא את המצב לפתרון ושתשלום יתבצע כלפי כל חברות הסעות  על פי הסכם .

להסביר את הנושא בכללותו בהקשר למכרזים בהסעות בשלטון המקומי ולנסות לשפר ולתקן בשיתוף פעולה.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים