אודות הארגון

מטרות ומשימות עיקריות

 

 • לאגד את חברות ההסעה לטפל בעינייניהם המקצועיים והארגוניים ולשמור על זכויותיהם לשפרם ולייצגם בפני כל מוסד וגוף ממלכתי ממשלתי ואחרים , לשמש כגוף בורר בסכסוכים בין חברי הארגון.

 

 • להיות נציגים של חברות ההסעה בפני רשויות ציבוריות וממלכתיות והציבור כגורם מעורב ומשפיע בכל נושאי התחבורה במדינת ישראל ולייצגם בעוז וללא מורא עבור עמלם הקשה.

 

 • לפעול למען שמירת זכויות והישיגי החברות לפי הוראות התקנון והוראות הדין.
 • לפעול לקידום עינייניהם של חבריה לחזק ולשפר את מעמדם המקצועי רמתם הטכנית והניהולית ושיפור מערכות היחסים בין החברות.

 

 • לפעול מול רשויות האוצר להפחתת מס הקניה ומע"מ לרכישות והחלפת כלי רכב.

 

 • לפעול מול משרד התחבורה להנחות את כל הגופים הממשלתיים והציבוריים לשתף במכרזים אך ורק חברים בארגון וחברות מסודרות.

 

 • לפעול כגוף גדול מול ספקים בנושאי הביטוח , דלק  , תקשורת , וכו' לקבלת תנאים משופרים לטובת חברות ההסעה אשר בארגון ועובדיהם.

 

 • להקים גוף לבוררות מוסכמת.

 

 •  ליזום פעולות הדרכה לחברי הארגון בנושאים שונים בהתאם למטרות הארגון ולקדם את רמתם המקצועית באמצעות הקניית ידע ומידע שוטף ומעודכן לערוך כינוסים והשתלמויות וימי עיון בנושאים הנוגעים לנהגים כלי רכב סדרי תעבורה בטיחות וניהול חברה/או כל נושא רלוונטי אחר.

 

 • להיות מובילים בכל הקשור בנושא בטיחות בחברות ההסעה.

 

 • סיכום הסכם קיבוצי והתחלת הרחבה.

 

כולנו   ביחד   זה   כח