עזרו לנו להשתפר עבורכם!

 

 במשרד התחבורה פרסמו בימים אלה בקשת התייחסויות מן הציבור לנטל הרגולטורי הכרוך בהתנהלות מול משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
הפניה הנוכחית היא של הגב' קרן טרנר, המנכ"לית החדשה של משרד התחבורה ,
מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן לאזרחים על ידי המשרד..
כחלק ממהפכת השירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק בימים אלו בבחינת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור (כל מי שבממשק עם המשרד), 
"נטל רגולטורי" נובע ממגוון פעולות אותן נדרש אזרח לבצע במטרה לקבל אישורים מהמשרד,                               אישורים הנדרשים בתחומים שונים, למשל: הוצאת רישיון נהיגה/טיסה/משיט, רישום ורישוי כלי תחבורה שונים (כלי רכב, כלי טייס או כלי שייט), רישיון להפעלת מוסך, רישיון נהיגה ברכב ציבורי ועוד. מטרת הפנייה, היא לקבל מידע על ממשקים עם המשרד, אשר יש בהם נטל רגולטורי, אותו הציבור סבור כי ניתן לצמצם. זאת, מתוך כוונה לאתר ולמקד מאמץ בשיפור הממשקים המכבידים ביותר.
במסגרת התוכנית ייבחנו, בין היתר, תחומי העבודה של הרגולטורים הבאים:

מנהל תנועה- אגף הרכב ואגף הרישוי
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית- אגף מטענים ואגף היסעים ומוניות
רשות הספנות והנמלים
רשות התעופה האזרחית.

 

משרד התחבורה מזמינים את הציבור להצביע על עד שלושה ממשקים עם המשרד או תהליכים רגולטוריים שבעיניכם הינם מעמיסים במיוחד,

תוך נימוק ותיאור מהות העומס. לשם כך יש לענות על שאלון קצר מאוד, באתר ממשל זמין עד ליום 11/09/2016.

https://survey.gov.il/he/node/680


 

מי מהציבור, שאינו נגיש לרשת האינטרנט, מוזמן לפנות לטלפון 02-6663384, בין השעות 09:00-15:00, לשם קבלת טפסי המענה באמצעות הדואר.
ייתכן שהמשרד יפרסם את תוכן התשובות בפומבי, ולכן על משיב המעוניין כי תוכן תשובתו לא תפורסם, לציין זאת במפורש בשאלון.