מדד מחירי תשומה באוטובוסים ובאצ"ז

20/12/2015
שרות רכב ותחבורה

ירידה במדד התחבורה בחודש נובמבר

הצניחה במחירי הדלקים תורמת רבות לירידה הנמשכת במדד מחירי התחבורה.
מנתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה עולה כי מדד מחירי תחבורה ירד בחודש נובמבר ב-0.7 אחוז .
הוזלו במיוחד: דלק ושמנים לכלי רכב (ב-1.8 אחוזים) והוצאות על נסיעות לחו''ל וטיסות בארץ (ב-1.7 אחוזים).
התייקרה במיוחד: שכירת רכב לנסיעה בארץ (ב-2.9 אחוזים).
 

  

 

מדד מחירי תשומה באוטובוסים ובאצ"ז  על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

mddatzaz

 מדד מחירי תשומה באוטובוסים ירד בחודש יולי ב-0.6 אחוז , וזאת בעיקר הודות לירידה במחירי הדלקים.
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי מתחילת השנה ירד מדד זה ב-2.8 אחוזים.
במדד חודש יולי 2015 ירדו מחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-2.6 אחוזים, רכב, חומרים, ציוד וכלי עבודה  ב-0.9 אחוז, כל אחד, חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב, אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ומחירי שונות ב-0.1 אחוז, כל אחד.


לעומת זאת, עלו מחירי התמורה למשרות שכיר ב-0.2 אחוז ומחירי מסים, אגרות, רישיונות וביטוח ב-0.1 אחוז.


מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים ירד בחודש יולי 2015 ב-0.2 אחוז.