מדד מחירי תשומה באוטובוסים

 

 חברי ארגון נכבדים לידיעתכם

 

 

מדד מחירי תשומה באוטובוסים ירד בחודש דצמבר 2015 ב-0.1 אחוז.
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי במדד חודש דצמבר ירדו מחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-1.8 אחוזים, מחירי חלפים תיקונים ושיפוצי רכב ב-0.5 אחוז, מחירי חומרים ציוד וכלי עבודה ב-0.4 אחוז, מחירי מסים, אגרות, רישיונות וביטוח ב-0.2 אחוז ומחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ב-0.1 אחוז.
מחירי רכב עלה ב- 0.9 אחוז ומחירי שונות עלה ב-0.4 אחוז.
מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-0.5 אחוז.
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים ירד בחודש דצמבר 2015 ב-1.6 אחוזים.