תחילת שנת הלימודים תשע"ו

החלה שנת הלימודים תשע"ו  

הארגון פונה אל חבריו ומבקש להעביר את הצורך בפעילות בחברות בתחום הכנת מערך ההסעים להסעת תלמידים ,וכמו כן מבקש בנקיטת משנה זהירות ביחס להעלאה והורדת תלמידים ומעבר חצייה וכן ביחס להולכי רגל תוך שימת לב מוגברת על מנת להפחית את היפגעותם של אלה בתאונות דרכים כידוע ילדים וקשישים נתקלים בקשיים ביצוע  אחת או יותר ממטלות אלו בשל מגבלות הנובעות מפאת גילם.

 

לאור האמור אנו פונים אליכם להנחות את כל הגורמים בחברתכם ולוודא את נקיטת משנה הזהירות ובסיוע בהפחתת תאונות הדרכים בפעולות הנ"ל

 

  • תקינות אוטובוסים והתאמתם להסעת תלמידים (חגורות בטיחות כמחוייב בחוק ,פנסי איתות ,שילוט, תקינות מזגן)
  • הכשרת הנהגים להסעת תלמידים בדגש על מספר התלמידים המוסעים.
  • רענון ההנחיות בנושא עליית הילדים לאוטובוס וירידתם ממנו.
  • ןודא כי לנהגים המסיעים תלמידים היתר בהסעת ילדים ברשיון הנהיגה.
  • פעילות הנהגים ע"פ תקנה 168.
  • להנחות את נהגי החברה להימנע ככל הניתן מעצירה בשולי הדרך.במידה ואים אפשרות אחרת , יש לדווח מידית למוקד חירום כביש 6  -  *6616 ובכל דרך בין עירונית אחרת למוקד 100 של משטרת ישראל.
  • סריקת הרכב ע"י הנהגים כמחויב בחוק והחתמתם על טופס התחייבות במטרה למנוע שכחת ילדים.
  • הנהגים מתבקשים לגלות יתר סבלנות וסובלנות כלפי ולגבי התלמידים המוסעים ולהקפיד הקפדה יתרה בעניין סריקת הרכב

 

 

יחד נפעל לשנה בטוחה יותר