לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ו

בקרוב תחל שנת הלימודים תשע"ו  הארגון פונה אל חבריו ומבקש להעביר את הצורך בפעילות בחברות בתחום הכנת מערך ההסעים להסעת תלמידים ,וכמו כן מבקש בנקיטת משנה זהירות ביחס להעלאה והורדת תלמידים ומעבר חצייה וכן ביחס להולכי רגל תוך שימת לב מוגברת על מנת להפחית את היפגעותם של אלה בתאונות דרכים כידוע ילדים וקשישים נתקלים בקשיים ביצוע  אחת או יותר ממטלות אלו בשל מגבלות הנובעות מפאת גילם.

 

לאור האמור אנו פונים אליכם להנחות את כל הגורמים בחברתכם ולוודא את נקיטת משנה הזהירות ובסיוע בהפחתת תאונות הדרכים