מבצע פעילות אכיפה נמרצת

 לחשיפת ליקויי

בטיחות באוטובוסים

​ 

 ניידות הבטיחות של משרד התחבורה בדקו במהלך המבצע אוטובוסים,

כאשר בחלקם נתגלו ליקויי בטיחות שמחייבים הורדה מהכביש.

 

22 אוטובוסים (12.2%) נמצאו עם ליקוי המחייב תיקון (הורדה מהכביש).

60 אוטובוסים (30.5%) נמצאו עם ליקויים מזעריים ( חתמו על כתב התחייבות).

113 אוטובוסים (57.4%) נמצאו תקינים.

 

ליקויים עיקריים ( מתייחס לאוטובוסים שהורדו מהכביש):

 

ב-16.8% מהאוטובוסים שהורדו נמצאו ליקויים בתאורה.

ב-8.6% מהאוטובוסים שהורדו נמצאו ליקויים במרכב.

ב-6.1% מהאוטובוסים שהורדו נמצאו ליקויים במערכת הבלמים.

ב-5.6% מהאוטובוסים שהורדו נמצאו ליקויים בצמיגים.