הכנת רכבך לחורף

 

אחריות רבה מוטלת על קציני הבטיחות וכן על האוחזים בהגה

 

בכל ימות השנה ובעיקר בנהיגת החורף בה נדרשת ערנות יתר והתמודדות במצבים קשים ומסוכנים כגון: החלקה, רוחות חזקות, שלוליות וכדומה.

לאור האמור, עלינו לטפל במספר נושאים וזאת על מנת שכולנו נעבור את החורף בשלום.

 

הכנת הרכב לחורף

בדיקת צי הרכב בחברות בדגש לתקינות:

…    - מערכת בלמים.

…    - צמיגים.

…    - מערכת היגוי.

…    - מערכת התאורה.

…    - מגבים.

…    - מערכת פליטה.

…    - מערכת חימום והפשרת אדים.

 

כמו כן ביצוע בדיקת חורף לפי תקנה 273 ד(א) הקובעת: "רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273".           

 

 ייערכו ברחבי הארץ מבצעים לבדיקת צמיגים ומערכות בטיחותיות ברכב בשיתוף עם ניידות הבטיחות של אגף הרכב/משרד התחבורה, משטרת ישראל ותחום קציני בטיחות בתעבורה