הכשרת נהגי רכב ציבורי

 

   

 הכשרת נהגי רכב ציבורי

 

רישיון נהיגה לרכב ציבורי אוטובוס דרגה D, או מונית דרגה D1 

התנאים להגשת הבקשה: 

·        תושב הארץ בלבד

·        בן 20.5 שנה לפחות (קבלת רישיון נהיגה מגיל 21 ומעלה)

·        ידיעת השפה עברית/ערבית קריאה וכתיבה - חובה

·        ותק של שנתיים ברישיון נהיגה לפרטי או משא

·        בעל השכלה של 8 שנות לימוד לפחות - חובה להציג תעודה מקורית

·        רישיון נהיגה בר תוקף

                 

התהליך: 

·        לקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה ממוחשב עם תמונה, עליך לגשת לאחת מתחנות הצילום

·        עם טופס הבקשה יש לבצע בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים

·        לאחר מילוי הטפסים המצ"ב יש לפנות עם טופס הבקשה, תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודת השכלה,למשרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך

·        הבקשה להעדר הרשעות תנועה ופלילי (תעודת יושר) נשלחת למשטרת ישראל באמצעות משרד הרישוי בלבד

·        לאחר קבלת המידע ממשטרת ישראל, נשלחת המלצה חיובית למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לשם זימון הנהג לבדיקות רפואיות

·        כאשר רופא המכון ממליץ על מתן רישיון נהיגה לרכב ציבורי, רשות הרישוי מאשרת למבקש המשך הליכים לביצוע קורס לרכב ציבורי וביצוע מבחנים


התוצאות מועברות למשרד הרישוי. 

על המבקש להמציא: 

·        טופס בקשה לרישיון נהיגה ברכב ציבורי רש"ל 18 עם תמונה חתום על-ידי אופטימטריסט /רופא עיניים וכן הצהרת בריאות של המבקש וחתימת רופא משפחה

לאחר מילוי התנאים הנ"ל, על המבקש ללמוד קורס לרכב ציבורי ולעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי לסוג הרכב המבוקש (מונית / אוטובוס).

 

פירוט הנושאים והשעות בקורס לרכב ציבורי

 נושא                                       שעות

  סה"כ                                         154    

דיני תעבורה                                       24 שעות

הכרת הרכב                                        24 שעות

נהיגה מונעת                                       12 שעות

אנגלית                                               24 שעות

עזרה ראשונה                                      18 שעות

ידיעת הארץ                                        24 שעות

כיבוי אש                                             4   שעות

חבלה                                                 2   שעות

לימודי חברה ועבודה                            12 שעות

 

 

מסיעי ילדים

8   שעות

 

·        בחינה עיונית בדיני תעבורה, על-ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה במסגרת הקורס

·        בחינות עיוניות בהכרה הרכב וידיעת הארץ, ע"י מחלקת הבחינות משרד העבודה

·        יתר הבחינות העיוניות במסגרת המכללות המלמדות

·        בחינה מעשית על-ידי בוחן נהיגה מטעם אגף הרישוי למונית או לאוטובוס


תעודות 

·        תעודות גמר סיום הקורס מהמכללה

·        רישיון נהיגה לרכב ציבורי מסוג שקבעה רשות הרישוי

 

           מהן הדרישות לקבלת רשיון נהיגה לרכב ציבורי או כבד

 

הדרישות הן: 

·        קורס לנהגי רכב ציבורי/כבד של משרד התחבורה

·        בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)

·        לרכב ציבורי: לפחות 8 שנות לימוד והיעדר רישום פלילי או תעבורתי

·        עמידה במבחן נהיגה עיוני ומעשי