אודות הארגון

חברים יקרים

 

ארגון חברות ההסעה בישראל הינו ארגון חזק אשר בכוונתו לאגד בתוכו את חברות ההסעה בישראל

חשוב מאוד ליצור ארגון חזק עם כמות ומספר רב של חברות ההסעה על מנת להיות כח ולאפשר בסלילת הדרך אל גורמי הממסד.

הארגון מטפל במגוון רחב של נושאים הקשורים בהיסעים מול גורמים רלוונטים במשרדי הממשל  כדוגמת , משרד החינוך , משרד התחבורה , משרד האוצר , משרד הביטחון , התמ"ת , השלטון המקומי  , הרשויות ומועצות מקומיות ועוד.

הארגון מטפל גם בנושאים בעייתיים ותמיכה באופן פרטני בחברות וכחברים באגוד לשכות המסחר מעניקים גם מתן ייעוץ משפטי ועוד.

הארגון נוחל הצלחה בכל הנושאים החשובים אשר משפיעים על הענף ולצורך כך כמות החברות הינו גורם משמעותי לעמידה איתנה מול כל משרדי הממשלה.

אנו קוראים אליכם ומבקשים אם עדיין לא הצטרפת עשה זאת בהקדם למענך ולמען הענף. 

כולנו ביחד זה כוח

 

 

בברכה ובהצלחה

שמריהו ארביסמן יו"ר

ארגון חברות ההסעה בישראל